THANK YOU!

Bạn đã đăng ký thành công Chương trình Webinar “Làm chủ E-commerce” số 2 với chủ đề “Giãi mã xu hướng Premiumization: Kích hoạt tăng trưởng mùa cuối năm ngành Skincare”.

YouNet ECI sẽ gửi email xác nhận đăng ký thành công cùng đường link tham gia sự kiện trực tuyến đến địa chỉ hộp thư bạn đăng ký.

YouNet ECI xin hẹn gặp bạn trong buổi webinar diễn ra vào lúc 14:30 - 16:30 ngày thứ 6, 22/09/2023.

Trước khi sự kiện diễn ra, mời bạn tham khảo thêm các phân tích chuyên sâu theo ngành hàng của chúng tôi tại YouNet ECI Ecommerce Insights: https://youneteci.com/category/e-commerce-insights-vi/

*Lưu ý: Nếu không nhận được email xác nhận đăng ký, vui lòng kiểm tra trong mục Spam.